Detektívne služby

Kamerové systémy, zabezpečovacie systémy, telefónne ústredne, bezdrôtové kamery, minikamery, IP kamery, bezdrôtové systémy, bezdrôtové mikrofóny, on-line predaj, inštalácia.

http://www.zabezpecovacky.cz/

Vyhľadávanie, sledovanie a ochrana osôb, majetku a informácií.

http://www.beso.cz/

A-Patrol s.r.o. - detektívna a strážna služba.

http://www.a-patrol.sk/

Odhaľovanie odposluchu, obranné technické prehliadky proti odposluchu, odposluch, minikamery, mikrofóny, špeciálna technika, špeciálne služby

http://www.goldsilver.cz/

Domovská stránka spoločnosti zaoberajúcej sa ochranou a zabezpečením objektov, detektívnymi službami, servisom automobilov ako i potápačskými prácami.

http://www.hvcorporation.host.sk/

Súkromná bezpečnostná služba IS Security. Ochrana majetku, detektívne služby, preprava osôb a cenín, bezpečnostné konzultácie.

http://www.is-security.eu/

Riešime problematiku ochrany proti odpočúvaniu. Zaoberáme sa vývojom a výrobou zariadení na ochranu proti odpočúvaniu, komponentov pre vysokofrekvenčné aplikácie, napríklad širokopásmové predzosilňovače a výkonové zosilňovače pre meracie a iné účely.

http://www.mudrochlabs.sk/

Arms s.r.o. - spoločnosť poskytujúca strážne a detektívne služby.

http://www.arms.sk/

Potrebujete preukaz SBS? Objednajte si kurz odbornej spôsobilosti SBS. Výhodné ceny len u nás.

http://www.forsec.sk/

Vykonávame súkromnú detektívnu službu. Poskytujeme súkromné detektívne služby. Zaoberáme sa bezpečnostnými službami.

http://www.durpes.sk/

Súkromný detektív West Lease s.r.o. = 100% diskrétnosť a spoľahlivosť. Naše hlavné služby: detektívna kancelária, detektívna služba, sledovanie osôb a majetku, získavanie informácii.

http://www.sukromnydetektiv.sk/

Profesionálna detektívna služba a súkromný detektív. Poskytujeme komplexné detektívne služby pre fyzické aj právnické osoby. Pomáhame diskrétne riešiť rôzne životné situácie a hľadáme dôkazy. Sídlime vo Zvolene a Banskej Bystrici.

http://www.detektivna-sluzba.sk/

HORUS SECURITY ponúka komplexné služby v oblasti bezpečnosti, detektívno-pátracie služby, strážne a ochranné služby a ochranu osôb a majetku.

http://www.horussecurity.sk/