Certifikácia, Revízia

Qscert.sk - certifikačný orgán manažérskych systémov ISO

Certifikácia manažérskych systémov kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001, BOZP, informačnej bezpečnosti a iné služby na zabezpečenie vašej dôveryhodnosti.

http://www.qscert.sk/

Tsu.sk - Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p.

Skúšobníctvo, certifikácia, inšpekcie, posudzovanie zhody výrobkov podľa smerníc EÚ, certifikácia výrobkov pre východné trhy GOST, metrológia, kalibrácia,QMS, infračervená termografia, ATP, NATO, agentúra pre kodifikáciu.

http://www.tsu.sk/

Sanielit.sk - poradenstvo

Poradenstvo a vypracovanie systémov pre prevádzky potravinárskeho charakteru. Potrebujete pre svoju prevádzku vytvoriť HACCP systém? Jednoducho, bez zbytočného zaťažovania pre vás a vašich zamestnancov a hlavne za bezkonkurenčné ceny.

http://www.sanielit.sk/

Jozef Bilik - čistenie a revízie nádrží

Výstavba a rekonštrukcia čerpacej stanice na kľúč.

http://www.bilik.110mb.com/

STK, s.r.o. Prešov - stanica technickej a emisnej kontroly

Stanica technickej, emisnej kontroly a kontroly originality.

http://www.stkpo.sk/

Elbacert.sk - ISO certifikácia

Certifikácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, environmentu podľa ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001.

http://www.elbacert.sk/

pohas.sk - servis hasiacich prístrojov

Predaj, kontroly, tlakové skúšky a servis hasiacich prístrojov a hydrantov.

http://www.pohas.sk/

Certifikácia.com - energetická certifikácia

Energetická certifikácia budov autorizovaným týmom pracovníkov.

http://www.certifikacia.com/

Revizie - revízny technik elektro Sieklik Jozef

Revízie elektrických zariadení, strojov a bleskozvodov. Revízie spotrebičov a náradia.

http://revizie.tym.sk/

Revízie plynu a kontrola kotlov

Revízie plynu a kontrola kotlov.

http://revizie.stkpo.sk/