Certifikácia, Revízia

Certifikácia manažérskych systémov kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001, BOZP, informačnej bezpečnosti a iné služby na zabezpečenie vašej dôveryhodnosti.

http://www.qscert.sk/

Skúšobníctvo, certifikácia, inšpekcie, posudzovanie zhody výrobkov podľa smerníc EÚ, certifikácia výrobkov pre východné trhy GOST, metrológia, kalibrácia,QMS, infračervená termografia, ATP, NATO, agentúra pre kodifikáciu.

http://www.tsu.sk/

Poradenstvo a vypracovanie systémov pre prevádzky potravinárskeho charakteru. Potrebujete pre svoju prevádzku vytvoriť HACCP systém? Jednoducho, bez zbytočného zaťažovania pre vás a vašich zamestnancov a hlavne za bezkonkurenčné ceny.

http://www.sanielit.sk/

Výstavba a rekonštrukcia čerpacej stanice na kľúč.

http://www.bilik.110mb.com/

Stanica technickej, emisnej kontroly a kontroly originality.

http://www.stkpo.sk/

Certifikácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, environmentu podľa ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001.

http://www.elbacert.sk/

Predaj, kontroly, tlakové skúšky a servis hasiacich prístrojov a hydrantov.

http://www.pohas.sk/

Energetická certifikácia budov autorizovaným týmom pracovníkov.

http://www.certifikacia.com/

Revízie elektrických zariadení, strojov a bleskozvodov. Revízie spotrebičov a náradia.

http://revizie.tym.sk/

Ponúkame vypracovanie energetických certifikátov budov, projektového hodnotenia budov energetických auditov s návrhom efektívnych energeticky úsporných opatrení a projektovanie pozemných stavieb rýchlo a kvalitne.

http://www.proximae.com/

Spoločnosť Vivant pôsobí vyše 18 rokov v oblasti konzultácií, auditovania a školení ISO noriem. Každá firma, ktorej sme poskytovali konzultácie úspešne získala certifikát ISO normy. Vyše 160 úspešných interných a externých auditov.

http://evivant.sk/

Energetické certifikáty, znalecké a odborné posudky. Projekcia, projektová dokumentácia, architektonické štúdie a konzultácie. Správa bytového a nebytového fondu, vládny zatepľovací program a termovízne merania.

http://www.jmh.sk/

Kontrola kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov podľa zákona č.17/2007 Z.z..

http://www.nergy.sk/

Komplexné architektonické a inžinierske služby. Vypracujeme kompletné projektové dokumentácie stavieb, vyhotovíme energetické certifikáty ku kolaudácii budov - rýchlo, lacno a on-line. Staviame nízkoenergetické a pasívne montované domy.

http://www.nabro.sk/