Bezpečnostné služby

Spoločnosť prevádzkuje súkromnú bezpečnostnú službu podľa zákona číslo 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti strážnej služby.

http://www.vlmslovakia.sk/

Komplexné služby pri ochrane objektov a majetku. Fyzická ochrana a kombinovaná ochrana s dodávkou technických prostriedkov.

http://www.dug.sk/

Detektívna kancelária, strážna služba - ochrana majetku a osôb, technická služba - elektronické zabezpečovanie objektov, kamerové a dochádzkové systémy, perimetria.

http://www.abred.sk/

Montáž elektronických zabezpečovacích systémov, alarmov, autoalarmov, videotelefónov.

http://alarmc.sk/

Elektrotechnika pre váš pohodlný a bezpečný život. Elektroinštalácie, bleskozvody, signalizačné a zabezpečovacie zariadenia, odborné revízie elektrických zariadení do 1000V.

http://www.techmen.sk/

Predaj a montáž dochádzkových a prístupových systémov založených na technológii odtlačkov prstov a bezkontaktných kartách.

http://www.biometric.sk/

Dodávka, montáž a servis všetkých typov elektronického zabezpečenia majetku a osôb.

http://www.sdsluzby.sk/

Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany. Telesná ochrana, technické zabezpečenia objektov, detektívne, poradenské a iné súvisiace služby.

http://www.dis.sk/

Profesionálne zabezpečovacie systémy, drôtové, bezdrôtove alarmy od výrobcov Tecnoalarm a Jablotron. Kompletná dodávka, predaj, servis, záruka do firmy aj do domu.

http://alarmy.areta.sk/

Pyra Group, a.s. - špeciálna technika a pyrotechnika

http://www.pyra.eu/

Inštalácia a servis kamerových systémov. Online prístup na kamery cez internet. Veľmi jednoduché a príjemné uživateľské prostredie. Možnosť zapojenia obrazu z kamier do spoločného TV rozvodu.

http://www.kamerovysystem.cz/

Ochranná služba s.r.o. - ochrana osôb a majetku. 24 hodinová prevádzka pultu centralizovanej ochrany s vlastnými zásahovými jednotkami.

http://www.os-security.sk/

Komplexné elektroinštalácie, zabezpečovacia a kamerová technika.

http://www.elmoni.sk/

Odborná príprava a poradenstvo na výkon SBS, kurzy odbornej spôsobilosti typu P a S, a to aj v skrátenej lehote.

http://www.sbskoys.szm.com/

Základné informácie o poskytovaných bezpečnostných službách.

http://www.ambasy.sk/