Bezpečnostné služby

VLM Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť prevádzkuje súkromnú bezpečnostnú službu podľa zákona číslo 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti strážnej služby.

http://www.vlmslovakia.sk/

DUG s.r.o. - súkromná bezpečnostná služba

Komplexné služby pri ochrane objektov a majetku. Fyzická ochrana a kombinovaná ochrana s dodávkou technických prostriedkov.

http://www.dug.sk/

Abred.sk - detektívna kancelária

Detektívna kancelária, strážna služba - ochrana majetku a osôb, technická služba - elektronické zabezpečovanie objektov, kamerové a dochádzkové systémy, perimetria.

http://www.abred.sk/

AlarmC.sk - elektronické zabezpečovacie systémy

Montáž elektronických zabezpečovacích systémov, alarmov, autoalarmov, videotelefónov.

http://alarmc.sk/

Techmen.sk - elektroinštalácie, bleskozvody, Milan Blahuta

Elektrotechnika pre váš pohodlný a bezpečný život. Elektroinštalácie, bleskozvody, signalizačné a zabezpečovacie zariadenia, odborné revízie elektrických zariadení do 1000V.

http://www.techmen.sk/

Biometric.sk - dochádzkové a prístupové systémy

Predaj a montáž dochádzkových a prístupových systémov založených na technológii odtlačkov prstov a bezkontaktných kartách.

http://www.biometric.sk/

Sdslužby.sk - elektronické zabezpečenie majetku a osôb

Dodávka, montáž a servis všetkých typov elektronického zabezpečenia majetku a osôb.

http://www.sdsluzby.sk/

Dis.sk - detektívna informačná služba Žilina

Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany. Telesná ochrana, technické zabezpečenia objektov, detektívne, poradenské a iné súvisiace služby.

http://www.dis.sk/

Alarmy.areta.sk - zabezpečovacie systémy, drôtové, bezdrôtove alarmy

Profesionálne zabezpečovacie systémy, drôtové, bezdrôtove alarmy od výrobcov Tecnoalarm a Jablotron. Kompletná dodávka, predaj, servis, záruka do firmy aj do domu.

http://alarmy.areta.sk/

Pyra.eu - špeciálna technika a pyrotechnika

Pyra Group, a.s. - špeciálna technika a pyrotechnika

http://www.pyra.eu/