DUG s.r.o. - súkromná bezpečnostná služba

Komplexné služby pri ochrane objektov a majetku. Fyzická ochrana a kombinovaná ochrana s dodávkou technických prostriedkov.

http://www.dug.sk/