Pohrebné služby

Pax.sk - pohrebné služby

Kompletné pohrebné, kremačné, cintorínske služby. Prevozy zosnulých v rámci celej Európy s pohrebným vozidlom, ktoré spĺňa podmienky zákona o pohrebníctve.

http://www.pax.sk/

ERA - kompletné pohrebné služby, Prešov

ERA - kompletné pohrebné služby, pohrebná služba Prešov.

http://www.pohrebna-sluzba-presov.sk/

Cemetery.sk - virtuálne cintoríny Slovenska

Denne aktualizovaná databáza hrobov na slovenských cintorínoch.

http://www.cemetery.sk/

Pieta - pohrebná služba Prešov

Pohrebná služba Prešov - nonstop. Vysoká kvalita poskytovaných služieb.

http://pieta.presov.biz/

Paxtrnava.sk - pohrebníctvo a kvetinárstvo PAX Trnava

Komplexné pohrebné služby. Vybavujeme všetky doklady, zariadime pohreb, zabezpečíme kvetinovú výzdobu.

http://www.paxtrnava.sk/

Pohrebníctvo Kerberos.sk - pohrebné služby Levice

Pohrebníctvo Kerberos - zabezpečujeme prepravu zosnulých nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí s vybavením všetkých formalít. Všetko s veľkým citom a najprísnejšou dôvernosťou. Možnosť výberu rakví a vencov. Zabezpečujeme aj donášku kvetov.

http://www.pohrebnictvokerberos.sk/

Ultima TV.sk - súkromná pohrebná služba

Non stop pohrebná služba Trebišov.

http://www.ultimatv.sk/

Gloria.sk - pohrebné služby

Kompletné pohrebné služby v Prešove a okolí. Zahraničné prevozy zosnulých. NON-STOP SLUŽBA 24 hodín denne.

http://www.gloria.sk/

Pohrebníctvo.eu - pohrebné služby IRIS - Alexander Botev

Kompletné pohrebné služby, prevozy zosnulých, kopanie jám, predaj hrobov a kvetinová výzdoba. Odbremeníme Vás od maximálneho množstva starostí spojených s vybavovaním pohrebu práve vo chvíľach, kedy potrebujete zostať v kruhu Vašich blízkych.

http://www.pohrebnictvo.eu/

Pohreby Čajková.sk - služby pre pozostalých, Košice a okolie

Marcela Čajaková - non stop služby - vybavíme všetko za vás, dohliadneme na 100% dodanie a realizáciu služieb. Nemusíte nikde chodiť, osobne sa stretneme, ponúkam individuálny prístup a usmernenie v každej situácii a chránim vaše záujmy.

http://www.pohrebycajkova.sk/