Advokátske, Právnické služby

Avris.sk - komplexné služby v oblasti správy a vymáhania pohľadávok

AVRIS GROUP, s.r.o. - komplexné služby v oblasti správy a vymáhania pohľadávok, mimosúdne, súdne inkaso a odkup pohľadávok. Sledovanie splatnosti faktúr.

http://www.avris.sk/

JUDr. Karína Uhrínová, advokátska kancelária

Poskytovanie právnych služieb z oblasti občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného a trestného práva, mediácia, založenie sro, zastupovanie v súdnych sporoch, vymáhanie pohľadávok. Disponujem zaručeným elektronickým podpisom.

http://karinauhrinova.biznisweb.sk/

Akzahradnik.eu - advokátska kancelária Zahradník & spol.

Advokátska kancelária. Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, správneho, finančného práva.

http://www.akzahradnik.eu/

Založenie sro.sk - zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným

Top 2x

Ako zaloziť s.r.o.. Základné ustanovenia, práva a povinnosti spoločníkov, orgány spoločnosti a zrušenie a likvidácia spoločnosti.

http://www.zalozeniesro.sk/

Advokát JUDr. Jozef Vaško - advokátska kancelária

JUDr. Jozef Vaško - zakladanie spoločností, prevod nehnuteľností, právne poradenstvo, konkurzy, dedičské a exekučné konanie, pracovné zmluvy, rozvody a zastupovanie v správnom konaní.

http://www.advokatvasko.eu/

Spoločnosti.sk - zakladanie a zmeny v s.r.o. a poskytnutie sídla

Zakladanie s.r.o., zmeny v štruktúre spoločnosti, zmena sídla, alebo názvu. Poskytnutie sídla Office house, firemný servis a komplexné služby v rámci celej SR.

http://www.spolocnosti.sk/

Advokát - advokátska kancelária

Top 1x

Advokátska kancelária.

http://advokat.tym.sk/

Ekomunikácia.eu - zaručený elektronický podpis

Kompletná inštalácia, zaškolenie a servis pre advokátov a účtovníkov.

http://www.ekomunikacia.eu/

Živnosť.sk - živnosť alebo sro

Akou formou podnikať - výhody a nevýhody živnosti a s.r.o..

http://www.zivnost.sk/

JUDr. Ján Cáfal, advokát

advokátska kancelária ponúkajúca právne služby, pomoc a obhajobu.

http://www.cafal.sk/