Založenie sro.sk - zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným

Top 2x

Ako zaloziť s.r.o.. Základné ustanovenia, práva a povinnosti spoločníkov, orgány spoločnosti a zrušenie a likvidácia spoločnosti.

http://www.zalozeniesro.sk/