Advokát JUDr. Jozef Vaško - advokátska kancelária

JUDr. Jozef Vaško - zakladanie spoločností, prevod nehnuteľností, právne poradenstvo, konkurzy, dedičské a exekučné konanie, pracovné zmluvy, rozvody a zastupovanie v správnom konaní.

http://www.advokatvasko.eu/