Ing. Anton Koyš - akreditovaná osoba, Beluša

Odborná príprava a poradenstvo na výkon SBS, kurzy odbornej spôsobilosti typu P a S, a to aj v skrátenej lehote.

http://www.sbskoys.szm.com/