Kamerovysystem.cz - kamerové systémy

Inštalácia a servis kamerových systémov. Online prístup na kamery cez internet. Veľmi jednoduché a príjemné uživateľské prostredie. Možnosť zapojenia obrazu z kamier do spoločného TV rozvodu.

http://www.kamerovysystem.cz/