Abred.sk - detektívna kancelária

Detektívna kancelária, strážna služba - ochrana majetku a osôb, technická služba - elektronické zabezpečovanie objektov, kamerové a dochádzkové systémy, perimetria.

http://www.abred.sk/