Dis.sk - detektívna informačná služba Žilina

Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany. Telesná ochrana, technické zabezpečenia objektov, detektívne, poradenské a iné súvisiace služby.

http://www.dis.sk/