STK, s.r.o. Prešov - stanica technickej a emisnej kontroly

Stanica technickej, emisnej kontroly a kontroly originality.

http://www.stkpo.sk/