Certifikácia.com - energetická certifikácia

Energetická certifikácia budov autorizovaným týmom pracovníkov.

http://www.certifikacia.com/