Ikona.sk - ikonopisecká dielňa Archanjela Rafaela

Ikonopisecká dielňa realizuje ikonostasy do interiérov chrámov, maľbu na stenu - al secco, ako aj písanie samostatných ikon, vhodných ako hodnotný dar k významným príležitostiam.

http://www.ikona.sk/