Prekladateľstvo.eu - preklady, prekladateľ, prekladateľské služby

Stránku tvorí obchodná prezentácia prekladateľských služieb poskytovaných Mgr. Tomášom Počaiom z angličtiny do slovenčiny a naopak. Stránka je k dispozícii v slovenskej a anglickej verzii.

http://prekladatelstvo.eu/