Datavideo.sk - dodávateľ komplexných riešení a produktov na strih

Syntex Bratislava s.r.o. - dodávateľ komplexných riešení a produktov na strih SD/HD video, zvuku, mobilné štúdiá, grafiku, multimédiá, DVD authoring, MPEG kódovanie a streaming.

http://www.datavideo.sk/