Lajka s.r.o. - reklamná agentúra

Produkčná reklamná agentúra. Predtlačová príprava, kreatívna grafika, foto, tlačová produkcia, sieťotlač, reklamné predmety, reklamný textil, internetové prezentácie a marketing.

http://www.lajka.sk/