My film.cz - digitalizácia video, foto a audio záznamov

Prevod, prepis 8mm filmov, videokazety VHS na DVD. Skenovanie fotografií, kinofilmy, negatívy, diapozitívy na CD. Prodej gumiček do promítačky Meolux, Meolux 2, Meos, MeosDuo.

http://www.myfilm.cz/