Agenor.sk - detektívne služby, ochrana majetku a osôb

Top 1x

Spoločnosť Agenor s.r.o. bola založená v roku 2001. V súlade so zákonom č. 473/2005 poskytuje komplexné bezpečnostné služby v rozsahu detektívna a strážna služba.

http://www.agenor.sk/