Hanke.sk - vypratanie bytov, sťahovanie a doprava

Odvoz starého nábytku, vypratanie bytu, doprava do 3,5t, sťahovanie, vypratanie pivníc a menšie sťahovanie.

http://www.hanke.sk/