Schd.sk - Slovenská chránená dielňa

Združenie približne 45 ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou z celého Slovenska, ktorí vykonávajú pre firmy jednorázovo i pravidelne služby a práce na rovnakej profesionálnej úrovni ako zdraví ľudia.

http://www.schd.sk/