Limpiasro - odpady a nakladanie s odpadmi a čistiace práce

Limpia, s.r.o. - čistiace práce, nakladanie s odpadmi, preprava a zneškodňovanie odpadov, ekologické služby, revízia a čistenie nádrží, železničných cisterien a plavidiel na prepravu ropných produktov a surovín.

http://limpiasro.webnode.sk/