Mazar.info - poradenstvo ohľadom podnikania na území Ukrajiny a preklady

Top 1x

Ukrajinčina - úradné a neúradné preklady a tlmočenie. Sprostredkovanie obchodu medzi Ukrajinou a Slovenskom.

http://www.mazar.info/