Duoform, s.r.o. - výsekové nástroje pre výsek obalov

Duoform, s.r.o. - výroba výsekových nástrojov pre výsek obalov, návrh dizajnu obalov a výroba neštandardných výsekových nástrojov pre výsek obalov v polygrafickom priemysle.

http://www.duoform.sk/