Tuev-nord.cz - certifikácia ISO, inšpekčná a certifikačná spoločnosť

Certifikácie systémov managementu akosti (ISO 9001), certifikácie ochrany životného prostredia (ISO 14001) a certifikácie bezpečnosti a ochrany zdravia (OHSAS 18001). Naše certifikáty sú vhodné pre všetky typy organizácií.

http://www.tuev-nord.cz/