ECM Systems.sk - ekologické a procesné monitorovacie systémy a prístroje

Skupina ECM, do ktorej patrí spoločnosť ECM Systems, je medzinárodná skupina spoločností zameraná na dodávku prístrojovej a analytickej techniky pre kontinuálnu analýzu zloženia plynov, kvapalín, častíc a automatizácie výrobných procesov.

http://www.ecmsystems.sk/