G plus G.cz - nakladateľstvo, kníhkupectvo, literárna kaviareň

Nakladateľstvo G plus G vzniklo v roku 1995. Jeho edičný profil je orientovaný predovšetkým na knihy o aktuálnych spoločenských problémoch - napríklad o príčinách nacionalizmu, holokaustu, násiliu na prírode, deťoch, na etnických a národnostných skupinách.

http://www.gplusg.cz/