KT-LED Media - LED obrazovky

Plánovanie, organizovanie a realizácia kampane. Reklamné spoty a ich výroba. Fotografie a video.

http://www.ktledmedia.eu/