UšlýZisk.sk - poistné udalosti

Ing. Ďuriga Štefan - hlavnou náplňou činnosti je likvidácia poistnej udalosti a likvidácia ušlého zisku.

http://www.usly-zisk.sk/