Ters.cz - tovar v oblasti ochrany prepravy hotovosti, cenín a majetku

Ters s.r.o. - dodávka tovaru v oblasti ochrany prepravy hotovosti, cenín, majetku a ukladania dokumentov. Bezpečnostné sáčky, plomby, prepravné obaly, tašky, etue a púzdra, plombovateľné kontajnery, bezpečnostné štítky a pásky.

http://www.ters.cz/