Inetcentrum.sk - knihárstvo, tlačiarenské a kopírovacie služby

Viazanie a tlač diplomových a bakalárskych prác na počkanie. Veľkokapacitná digitálna tlač a kopírovanie.

http://inetcentrum.sk/