Tlmocnik.com - tlmočenie inšpiráciou

International Institute každoročne od roku 2002 ako jazyková organizácia realizuje jazykové služby - tlmočenie pre desiatky klientov, ktorí očakávajú od poskytovateľa tlmočníckych služieb ten najvyšší štandard.

http://www.tlmocnik.com/