Kurzjazykovy.sk - jazyk sa netreba učiť, jazyk treba prežiť a zamilovať si ho

Jazykové kurzy sú pre nás inšpirácia, vízia a vášeň. Súhra inšpirácie, vízie a vášne prináša úplne novú definíciu pri formovaní jazykových vedomostí počas jazykových kurzov. To všetko prináša jazyková škola Medzinárodný inštitút v Bratislave.

http://www.kurzjazykovy.sk/