Edulink.sk - kanadská jazyková škola

Kanadská jazyková škola je súkromná vzdelávacia inštitúcia sídliaca na Slovensku, ktorá kladie dôraz najmä na výučbu anglického a francúzskeho jazyka, ich histórie a kultúry.

http://www.edulink.sk/