Folk-art

Ponúkame produkty ľudovej tvorby, slovenské suveníry. e-shop výrobkov ľudových majstrov: valašky, črpáky, píšťaly, fujary, drevené riady, dlabané korytká, zvonce, biče. Sme otvorený spolupráci s remeselnými majstrami.

http://folk-art.eu/