Energetická certifikácia - Termovízne merania - Znalecká činnosť

Ponúkame komplexné architektonicko-inžinierske služby. Vypracovanie energetických certifikátov a tepelnotechnických posúdení pre všetky typy budov. Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera, činnosť stavebného dozoru, termodiagnostika objektov.

http://www.energetickacertifikacia.info/