Ing.Dušan Harant - Ekosap

Služby pre povinné osoby Pre povinné osoby v zmysle zákona o obaloch poskytujeme nasledovné služby: zabezpečenia plnenia si povinností vyplývajúcich z §7 ods. 1 zákona č.119/2010 Z.z. o obaloch spôsobom a formou v súlade s právnymi predpismi.

http://www.ekosap.weblahko.sk/