Ing. Martin Novotný – projektová činnosť, certifikáty, posudky

Vypracovanie dokumentácie a projektov stavieb, energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie, tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov.

http://www.novotnymartin.com/