KikaBB.sk

KikaBB.sk - komplexné informácie o predajni Kika Banská Bystrica, histórii a práci v nej.

http://www.kikabb.sk/