Vrt

Geotermálny vrt, vŕtanie studní a ďaľšie geologické a vrtné práce pre realizáciu projektov geotermálneho vykurovania a využitia podzemných vodných zdrojov. Vrty ako súčasť geologického prieskumu a zakladania stavieb.

http://www.vrt.sk/