FAP Finančná analýza podnikov

Firma vyhotovuje ekonomické a finančné analýzy a poskytuje finančné poradenstvo pre firmy a živnostníkov. Spracúva úplné podklady k žiadosti o úver vrátane podnikateľského zámeru. Vypracuje podnikateľské plány k získaniu štátneho príspevku z ÚPSVaR.

http://faper.sk/