Krajčírstvo Monika Horecká

Zákazkové šitie na mieru, krajčírske práce. Opravy a úpravy odevov. Výroba odevov.

http://mhkrajcirstvo.tym.sk/