Lapače tukov – lapacetukov.sk

Lapače tukov a olejov slúžia na vyzrážanie a zachytenie tukov a olejov v odpadových vodách, čím sa chráni kanalizačná sieť pred zanášaním a zalepením. Lapač tukov je vyžadované pre reštaurácie, potravinárske a kuchynské prevádzky.

http://www.lapacetukov.sk/