Bc. Milan Ďurček - TPO, Chránené pracovisko

Poskytujeme komplexné služby technika požiarnej ochrany podľa Zákona o ochrane pred požiarmi. Činnosti technika si môžete objednať aj jednotlivo (napr.: vypracovanie dokumentácie alebo vykonanie školenia).

http://www.poziarny-technik.sk/