Avir.sk - šírenie a registrácia shareware, teda voľne šíriteľných programov

Ing. Peter Hubinský - Avir - registrácia shareware programov a sprostredkovanie predaja antivírusových programov.

http://www.avir.sk/