Dobrá doprava

Dobrá doprava je mladou rýchlo rozvíjajúcou sa spoločnosťou na trhu. Jej činnosť je zameraná na prepravou kusových zásielok bežného obchodného tovaru a nákladu do 1 000 kg v rámci Slovenskej republiky a štátov EÚ.

http://www.dobradoprava.sk/