Odkúpenie s.r.o.

Chcete sa svojej sro zbaviť? Chcete za Vašu firmu získať kúpnu cenu namiesto toho, aby ste mali náklady s jej likvidáciou?

http://www.odkupenie-sro.sk/