Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

Advokátska kancelária v Trenčíne poskytujúca právne služby v rámci všetkých odvetví súkromného i verejného práva s pôsobnosťou v celej SR.

http://www.zavaseprava.sk/