Advokátska kancelária Mgr. Karol Vlasák

Právne služby a poradenstvo so zameraním na občianske, obchodné, trestné, rodinné, daňové a pracovné právo, ďalej právo v oblasti nehnuteľností a vymáhanie pohľadávok. Advokátska kancelária s pôsobnosťou v Trenčíne.

http://www.advokatskakancelariatrencin.sk/